NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ภาพการเปลี่ยนวาระของประธานICTA

ภาพบรรยากาศ:

...

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น