NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน "นิทานคุณธรรม"


การ์ตูนคุณธรรม ความซื่อสัตย์ V.1

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมปีที่2 น้องเพชร

โปรแกรมที่ใช้ 
1. adobe flash professional
2. Vegas Pro 13.0 


ผลงานนักเรียน "สติ๊กเกอร์ไลน์ V1"ดาวน์โหลด
https://store.line.me/stickershop/product/1265316/th


ผลงานนักเรียน "Infographic"
ผลงานนักเรียนจากการเรียนรู้เรื่อง แคลอรี่ ผ่านกระบวนการ 
STEM 

สไลด์ที่นักเรียน ม.1/1 สร้างขึ้น


บล็อกเกอร์ของนักเรียน ชั้น ม.1ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น