NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

งานการศึกษาเอกชนภาคกลาง บูทโรงเรียนดรุณาราชบุรี/ขายสติกเกอร์ไลค์

งานการศึกษาเอกชนภาคกลาง บูทโรงเรียนดรุณาราชบุรี/ขายสติกเกอร์ไลค์ 
ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีภายในบูทได้จัดแสดง กิจกรรมของนักเรียนและแสดงการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ จำหน่ายสติกเกอร์ไลค์


วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

สุขสันต์วันตรุษจีน


กลุ่มสาระกาเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีอวยพรให้ทุกคนสุขกาย สุขใจ ร่ำรวย กันถ้วนหน้า


ฝีมือการทำการ์ตูนเฟสของ น้องเพชร ม.2/1 ปีการศึกษา 59