NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ตัวแทนนักเรียนที่ได้แข่งขันต่อระดับภาค

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 16 ธ.ค. 59

ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6  
1. นางสาวกชกร   ทองจันทร์
2. นางสาวกัญญา   สุทธินันศิริ
3. นางสาวชลดา   ทองมี
4. นางสาวธัญญารัตน์  จาอ่อน
5. นางสาวสุกัญญา   พวงกิ๊จ
6. นางสาวเกศราพร   ศรีขจรจิต

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวนลินี สำเริง


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น