NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รางวัลครูแสนดี


...

มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) มอบรางวัลครูแสนดีให้กับนายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน สำหรับโครงการครูแสนดีจัดให้มีขึ้นเพื่อสรรหาและคัดเลือกครูผู้เป็นที่ ศรัทธา ยกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อ ช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในครั้งนี้มีครูที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศประมาณ 500 คน

ที่มา : โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น