NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันสื่อมวลชนสากล

               นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับหัวข้อ "เด็กบ้าสื่อ" New Gen Medialism ณ ที่ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี วันที่ 2 สิงหาคม 2558 วันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 49 ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Media Workshop ให้กับนักเรียนที่สนใจด้านการทำหนังสั้นหรือการผลิตสื่อโดยมีนักเรียนที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 1. ถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวีดิโอ 2.การเขียนข่าวและรายงานข่าวโดยมีวิทยากรพิเศษ คุณกิตติพงษ์ ธวัชวงษ์ และ คุณณัฐพล สัตถาผล มาร่วมบรรยายและดูแลนักเรียน เมื่อจบการอบรมแล้วจึงมีการประกวดหนังสั้นและส่งผลงานกลับมาประกวดกันต่อไป
ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น