NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ดรุณาราชบุรีคว้าแชมป์ประเทศไทยสองระดับ Thailand Green Mech Contest 2014

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ส่งทีมออกแบบนวัตกรรมพลังงานทดแทน เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2014 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศไทย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ ณ National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน การออกแบบนวัตกรรมพลังงานทดแทนนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ นำมาประยุกต์ตามกระบวนการ เทคโนโลยี คิดค้นทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆให้ทำงานตามโจทย์ที่กำหนด นักเรียนจะได้คิดจริงทำจริงตามความสัมพันธ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดผลการแข่งขันดังนี้
          ผลการแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2014 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี วันที่ 28 มิถุนายน 2557

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)


          รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ::  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีม Daruna Green PP2
                                  เด็กชายศวัสกร คงธนธีระ ป.5/4

                                  เด็กชายเจนณรงค์ ธรรมาชัยมงคล ป.5/4

                                  เด็กชายฐิตินันท์ ประเดิมชัย ป.5/3

                                  เด็กชายเอกรัตน์ ทีทา ป.4/3

          ครูผู้ฝึกสอน

                                  นายวีระพจน์ รัตนรัตน์

                                  นายสุนทร ปานบุษราคัม

     เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน World Green Mech Contest 2014 ระดับนานาชาติ ณ National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ตั๋วเครื่องบิน พร้อม ที่พัก อาหาร และทัศนศึกษา จำนวน 4 วัน 3 คืนมูลค่า 132,500 บาท โล่พร้อมประกาศนียบัตร
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ::  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีม Daruna Green PP1                                  เด็กหญิงอริศรา กลิ่นกาหลงป.5/2

                                  เด็กหญิงชนิษากานต์ จำปาศรีป.5/2

                                  เด็กหญิงสมิตานัน รุ่งจำรัสป.5/1

                                  เด็กหญิงกฤติกา ติวสร้อยป.5/4

          ครูผู้ฝึกสอน

                                  นายวีระพจน์ รัตนรัตน์

                                  นางฐิติมา อุดมพันธ์

     ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 2,000 บาท พร้อมของรางวัล และประกาศนียบัตร
          รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ::  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีม Daruna Green MP1                                  นายปรินทร์ แสงสาคร ม.5/2

                                  นายธนากร สุภาพุฒ ม.5/2

                                  นายนที คำแก่น ม.5/2

                                  นางสาววิภากาญจน์ ทรงอยู่ ม.4/1

          ครูผู้ฝึกสอน

                                  นายวีระพจน์ รัตนรัตน์

                                  นายสุนทร ปานบุษราคัม

     ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมของรางวัล โล่และประกาศนียบัตร
ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น