NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การประกวดทำพานไหว้ครู

             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ได้จัดกิจกรรมการประกวดทำพานไหว้ครู เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 12:20 น.-15:35น. 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 บริเวณ ข้างสระว่ายน้ำ หน้าอาคาร 6
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 -6 บริเวณ โดมหน้าอาคาร 2ภาพกิจกรรม :

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น