NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมดรุณารวมพลังรักการอ่าน "“Green Mech Show”"

กิจกรรมดรุณารวมพลังรักการอ่าน "“Green Mech Show”"
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 58 เวลา 12.15 น. ได้มีกิจกรรมของกลุ่มสาระสารการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการแสดงโชว์ กลไกพลังงานธรรมชาติเพื่ออธิบายการทำงานอย่างเป็นกระบวนการ
และมีการจัดแสดง ชุดกลไก การแข่งขันทักษะการออกแบบนวัตกรรมพลังงาน Thailand Green Mech Contest 2015 ซึ่งเป็นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน ในงาน “ World Green Mech Contest 2015 ณ National Taiwan Normal University Taipei, Taiwan


...

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น