NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

นานาสาระ แกะสลักผักและผลไม้

             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แผนกมัธยม โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ได้จัดกิจกรรม "นานาสาระ แกะสลักผักและผลไม้ " เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ โรงอาหารอาคาร 1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีกิจกรรมการแสดงแกะสลักผักและผลไม้ และน้ำพริกในภาคต่างๆ มีผู้สนใจเข้าชมและชิมน้ำพริกเป็นอย่างมาก

ภาพกิจกรรม :

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น