NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

การทำสัญญาความร่วมมือ MOU

       โรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมกับ สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ทำสัญญาความร่วมมือในการทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Memorandum Of Understanding หรือ MOU)
ณ ห้องประชุมคาเร็ตโต อาคาร 1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ในวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. โดย นย.มนต์ชัย จิตติเลิศวุฒิ นายกสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ,
อน.นพ.อนุชิต นิติธรรมยง กรรมการบริหาร สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ , บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ / ผู้อำนวยการ โรงเรียนดรุณาราชบุรี และ
นางสาวภัสสร เอมโกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยม เป็นผู้ลงนามการทำสัญญาความร่วมมือในการทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( MOU)ในครั้งนี้ ทั้งนี้
เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับสโมสรโรตารี่เเก่นจันทน์ โดยครูเเละนักเรียน  ในโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านไอซีที (ICTA)

           มีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการผลิตงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ทั้งสารคดี หนังสั้นและข่าว การผลิต Weblog
เพื่อใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ การจัดทีมงานในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สื่อ Social Media ต่างๆ ทั้งการสร้าง Fanpage ของ Facebook
ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมของสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ การจัดทำช่องของ Youtube เพื่อเผยแพร่วิดีโอของสโมสรโรตารีแก่นจันทน์และการเผยแพร่กิจกรรมสโมสรโรตารี่เเก่นจันทน์ผ่าน
ทางคลื่นวิทยุความรักเเละการพัฒนา FM 107.75

         ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงายตามบันทึกความเข้าใจให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป

ภาพกิจกรรม :


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น