NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ Media สำหรับประชุมการถ่ายภาพ ทำเว็ปไซต์ ตัดต่อวิดีโอเพื่อนำเสนอการประชุม


ทีมช่างภาพรุ่นจิ๋ว


Creative Classroom ใช้สำหรับทีม Green Mech ที่รวบรวมเด็กที่เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์ ห้องนีใช้ฝึกฝนเด็กในการใช้พลังงานสะอาดเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ ในห้องนี้จะตัวที่ประกอบมากมายโยใช้พลังงานลม  พลังงานน้ำ  พลังงานแสง หรืออื่นๆ


ทีม Green Mech


วิธีการฝึก


การทำงานไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น