NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สัมภาษณ์การทำนมถั่วเหลือง

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง วิธีการทำนมถั่วเหลือง โดย ครูสุมารยาท จันทรวงศ์


โดยการเรียนการสอนดังกล่าว เน้นการสอนแบบปฏิบัติ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น