NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กิจกรรมนานาสาระ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายหัวข้อเรื่อง "มุมสวยในโรงเรียน"
ซึ่งมีส่งประกวดมากมาย และมีการโชว์แกะสลักผลไม้จากนักเรียน มีไอติมหลอดแจกจายให้กับนักเรียนและผู้สนใจในงานได้รับประทานกัน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น