NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

“ชุดสยามมยุรา”รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

“ชุดสยามมยุรา”รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี


โดยนางสาวกรกร ทองจันทร์เป็นผู้สวมชุดประกวด ครูนลินี สำเริง ผู้ดูแลการสร้างชุดเครื่องแต่งกาย บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลโดย นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ สาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีแผนกมัธยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดส่ง ผลงานเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ภายใต้ชื่อผลงาน “สยามมยุรา” โดยสมาชิกร่วมจัดทำชุดเครื่องแต่ง กาย ได้แก่ นางสาวกชกร ทองจันทร์ นางสาวเกศราพร ศรีขจรจิต นางสาวกัญญา สุทธินันศิริ ผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมแสดงความยินดี วันที่ 31 พฤษภาคม 2559


โรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งเสริมนักเรียนแสดงศักยภาพตามความถนัดสนใจ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การทำงานเป็นกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น