NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม จัดกิจกรรม ประกวดพานไหว้ครู   ขึ้น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบพานไหว้ครู กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพรักระหว่างครูกับลูกศิษย์ด้วยการตั้งใจทำพานไหว้ครู เพื่อมอบให้แต่คุณครูที่เคารพรักในวันที่ 26 มิถุนายน โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจ ให้ความพิถีพิถันในการทำพานไหว้ครูเป็นอย่างมาก การประกวดในครั้งนี้มีการแบ่งเป็นระดับสายชั้น มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและเน้นความมีคุณค่า รักษาประเพณีอันงดงาม และความประหยัดไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น