NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โชว์นวัตกรรมการออกแบบ Green Mech

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้นำนวัตกรรมการออกแบบ Green Mech   แสดงให้ให้กับนักเรียนแลผู้ที่สนใจ ชมในงานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งได้รับการเปิดเผยจากนายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ว่านวัตกรรมดังกล่าวได้ส่งเข้าแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2014 และได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน นอกจากนั้นยังมีการแสดงผลงานของนักเรียนในการประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมถึงกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆมากมายทั้งตอนพิธีเปิดและช่วงพักกลางวัน


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น