NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(ภาษาคอมพิวเตอร์)

การเรียนการสอนเรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์

สอนโดยใช้โปรแกรม Dev c++
ในการเรียนการสอนครั้งนี้เป็นการสอนในห้นักเรียนได้ฝึกการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยตัวเอง
โดยกระบวนการคิดและการไตร่ตรองทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งโค้ดคำสั่งของภาษาซีที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ การเขียนโปรแกรมนั้นต้องใช้สมาธิ และความความรอบคอบมาก
นักเรียนจึงได้ฝึกความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ต่องานและต่อตนเอง



ดาวน์โหลดโปรแกรม Dev c++
การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : คุณครูชาตรี ศรีมิ่งวงค์

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น