NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรม workshop “Living in Harmony: อยู่ร่วมในความต่าง”

องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health) จัดโครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Living in Harmony : อยู่ร่วมในความต่าง” เพื่อชวนเยาวชน ในฐานะคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ เข้าใจประเด็นการอยู่ร่วมกันของบุคคลที่ต่างกันทั้งเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ฯลฯ ในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียม และถ่ายทอดความเข้าใจนั้นผ่านผลงานในรูปแบบหนังสั้น


เมื่อวันที่ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ที่ผ่าน นักเรียนชมรม ICTA ได้เข้าร่วมกิจกรรม workshop “Living in Harmony: อยู่ร่วมในความต่าง” ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ

...

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น