NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บันทึกข้อตกลงสนับสนุนผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์โรตารีแก่นจันทน์

บันทึกข้อตกลงสนับสนุนผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์โรตารีแก่นจันทน์โรงเรียนดรุณาราชบุรีทำบันทึกข้อตกลงกับสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ราชบุรี ว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โอกาสของเด็กดรุณาราชบุรี
ทำงานด้วยจิตอาสาช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ และเรียนรู้เรื่องของการทำงานของสโมสรโรตารี  บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และนย.วิชัยดิษฐ์ จันทร์ปิตุ นายกสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ร่วมลงนามในบันทึก
1 ความคิดเห็น :