NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดสถานที่ รร.ณ เวลา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรม ณ  เวลา
กลุ่มสาระการอาชีพและเทคโนโลยีนำทีมโดยนางสุมารยาท จันทวงศ์ ได้จัดสถานที่ก่อนเข้างานได้อย่างสวยงาม เป็นที่ภูมิใจแก่ผู้พบเห็น ซึ่งเป็นงาน จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี  
โดยมี บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรม ณ  เวลา
จังหวัดราชบุรี  และมี ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ เป็นวิทยากรในหัวข้อการดำเนินงานตามแนวทางการปฎิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น