NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

ชนะเลิศรายการแข่งขัน ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้(ของตกแต่งบ้าน)

ชนะเลิศรายการแข่งขัน ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้(ของตกแต่งบ้าน)

ครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคว้ารางวัลชนะเลิศและเกรียรติบัตร รายการการแข่งขัน ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ของตกแต่งบ้าน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
ที่ เทศบาลเมืองราชบุรี หน่วยงานเทศบาลราชบุรี

โดยมีนางสาวกชกร  ทองจันทร์ นางสาวเกศราพร  ศรีขจรจิต  และนางสาวกัญญา  สุนาอินันศิริ 
โดยมีครูนลินี สำเริง เป็นผู็ฝึกซ้อม

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น